Olin Un Denemeleri
Olin Un'dan sat覺n al覺nan onar kgl覺k ka覺t torba paketler.
Olin Un, ekmeksanati forumunda bir Ekmek Dostunun dikkatini 癟ekmesi ve forum 羹yelerine 繹nermesi sonucunda test listesine dahil edildi. Arkada覺m覺z覺n 覺srarl覺 繹nerilerine binaen Ankara'da perakende olarak sat覺lmamas覺na ramen isteimiz 羹zerine bir miktar Edirne'den Ankara ana depolar覺na g繹nderilmitir.


Ana depodan al覺nan 10'ar kgl覺k Olin Unlar baka Ekmek Dostlar覺na da da覺t覺lm覺 ve onlar覺n da fikirleri al覺nm覺t覺r.


zel ama癟l覺 olduu ambalaj覺nda yaz覺l覺 Olin Unlar ile yap覺lan denemelerde, dier unlar 繹l癟羹s羹 miktar覺nca kullan覺ld覺覺nda hamurlar EYM'nin cam覺na deecek kadar kabard覺klar覺ndan, kazana konan un miktar覺 azalt覺lmak zorunda kal覺nm覺t覺r. 襤lgililerle konu hakk覺nda g繹r羹m羹 olunmas覺na ramen ilk f覺rsatta dier un fabrikalar覺nda olduu gibi ba覺ndan sonuna detayl覺 bir inceleme ve kalite kontrolunun bizzat yerinde yap覺lmas覺 癟ok daha net karar verme konusunda yard覺mc覺 olacakt覺r.


Gerek el emei ekmek yap覺m覺nda, gerekse de EYM kullan覺m覺nda gayet baar覺l覺 sonu癟lar al覺nm覺t覺r. Bundan sonra temin edebilme ans覺m olursa bir m羹ddet daha gerek EYM'de, gerekse de el emei ekmek yap覺m覺nda Olin Un kullanmay覺 d羹羹n羹yorum. Bu da zaten memnuniyetimin sonucunda al覺nm覺 bir karard覺r.


Olin Unla yap覺lan uygulamalar:


Uygulama esnas覺nda hamurlar ilk kabarma sonunda kesilmi ve toparlak yap覺lm覺, dinlendirilirken.襤kinci kabarma i癟in haz覺r.襤kinci kabarmas覺n覺 tamamlam覺 hamurlar.
izilmi ve f覺r覺na vermeye haz覺r hamurlar.Ekmekler gayet g羹zel kabarm覺 ve hacim kazanm覺.izikler doldurulmu ve alt覺n覺ms覺 rengi alm覺, ince kabuklu yumuac覺k baget.Ayn覺 bagetlerin farkl覺 f覺r覺nlanm覺 ekli. K覺t覺r ve karamelize kabuklara dikkat ediniz.Tahinli Doyurucu Ekmek
Dereotlu Ekmek

Gerek forumda kullanan arkadalar覺m, gerekse de benim elden verdiim ve hem EYM hem de elde ekmek yap覺m覺nda kullanmalar覺n覺 istediim yak覺n dostlar覺mdan eletiriler hep memnuniyet verici ve olumlu olarak geri d繹nm羹, onlar da benim gibi temin edebilirlerse bu fiyat/performans oran覺 y羹ksek Olin Unu kullanmay覺 d羹羹nd羹klerini ifade etmilerdir.