Yuva Maya1987 y覺l覺nda kurulan zmaya Sanayi A.. ilk olarak 12 Temmuz 1988 y覺l覺nda Ceyhan (Adana) Fabrikas覺'nda, f覺r覺nc覺lar i癟in ya maya 羹retimine balad覺. 襤lk kuru maya 羹retimini Amasya'da1996 y覺l覺nda ger癟ekletirdi.irket Genel M羹d羹rl羹羹 halen Ceyhan Fabrikas覺'nda 癟al覺maya devam etmektedir.


Piyasada bilinen az say覺da Maya markas覺ndan biri olan Yuva Maya, 繹zellikle son y覺llarda yapm覺 olduu atak ve imaj yenileme ile kendini farkl覺 bir noktaya getirmi ve pazar pay覺n覺 art覺rma yoluna girmitir.


Test ama癟l覺 g繹nderilen Aktif Kuru ve 襤nstant mayalar.


Ya, Aktif Kuru ve 襤nstant Maya pazar覺na hitap eden 羹r羹nlere sahip Yuva 襤nstant Mayay覺 benim tercih etmemdeki en b羹y羹k sebep balang覺癟ta fiyat覺n覺n daha ucuz olmas覺na kar覺l覺k 羹r羹n kalitesinin y羹ksek oluu idi. Daha sonra fiyat覺n覺 rakipleri seviyesine 癟ekince bu avantaj覺n覺 yitirdi. u an i癟in kabartmas覺ndan memnun olduum ve en 繹nemlisi sar覺 tonu a覺rl覺kl覺 ambalaj覺 dier markalara nazaran beni daha fazla cezbettii i癟indir.


EkmekSanat覺 sitesinde kullan覺lan maya markas覺 genel olarak Yuva Maya'd覺r. Bu nedenle t羹m uygulamalar yerine 繹rnekleme us羹l bir ka癟 fotoraf koymay覺 yeterli bulmaktay覺m.


Hamur nefis kabarm覺EYM ekmei uygulamas覺Ta Ekmei uygulamas覺Baka bir EYM uygulamas覺Yorulmayan Ekmek uygulamas覺nda kesitBir baka b羹y羹k ekmek uygulamas覺Tereya testi.Torba ekmei uygulamas覺Bu nefis tava ekmei, iki avu癟 i癟inde s覺k覺l覺p, tekrar eski haline gelme eziyet testinden baar覺 ile ge癟mitir.EYM Dokusu