S:Bu sitenin dierlerinden fark覺 nedir?

S:Bu sitenin dierlerinden fark覺 nedir?

C: Malum olduu 羹zere 襤nternet denizinde ekmek yap覺m覺 konusunda tarifler 羹zerine inan覺lmaz derecede kaynak var. Kimileri ger癟ekten uygulanabilir, kimileri de sadece alma-yap覺t覺rma y繹ntemi ile haz覺rlanm覺 olarak bir 癟ok tarifi bar覺nd覺rmakta. Ancak, bu iin nas覺l yap覺laca覺n覺 yani temelini detayl覺 olarak a癟覺klayan sitelerin say覺s覺 癟ok fazla deil. Bu nedenle bizzat yaparak, deneyerek ve 繹renerek 繹zellikle tecr羹be payla覺m覺na dayal覺 detayl覺 bir sitenin eksiklii her zaman hissedilmekte. Bu sitenin amac覺 da bu boluu doldurmakt覺r. Umar覺m istediimiz gibi olur.


S: Sitede tarifler bulunmayacak m覺?

S: Sitede tarifler bulunmayacak m覺?

C: Tabii ki bir sitede tariflerin bulunmamas覺 m羹mk羹n deil. zellikle kendimize mahsus, denenmi, p羹f noktalar覺 羹zerinde 繹zellikle durulmu tarifler mutlaka yer almal覺 ve payla覺lmal覺d覺r. Ancak tekrar vurgulamak gerekirse temeli iyi bilenler tarifleri ger癟ekten iyi uygulayabilirler. Yoksa bilmeden yap覺lan k羹癟羹k bir hata hem tarifi uygulanamaz hale getiriyor, hem de yapan覺n hevesini k覺rarak bir daha deneme konusunda umudunu yokediyor. Amac覺m覺z bunu 繹nlemek olmal覺.


S: Site 羹zerinden sat覺 yap覺lacak m覺?

S: Site 羹zerinden sat覺 yap覺lacak m覺?

C: Sitenin amac覺 ticari olmad覺覺 ve kar hedeflemedii, tamamen bilgi ve beceri payla覺m覺na y繹nelik olduu i癟in sat覺 vb. d羹羹n羹lmemektedir. Ancak, abartmamak art覺yla ekmek yap覺m覺nda kullan覺lan malzemelerin (un, maya, ta, piirme kab覺 gibi) en uygunlar覺n覺n ve fiyat olarak cazip olanlar覺n duyurusu yap覺larak biribirimize yard覺mc覺 olmak da hedeflerimizden bir tanesi olmal覺.


S: Forum veya Blog a癟may覺 d羹羹nm羹yor musunuz?

S: Forum veya Blog a癟may覺 d羹羹nm羹yor musunuz?

C: Malum, youn ve stresli bir iin olmas覺 Web sitesi 羹zerinde profesyonelce deiiklikler ve uygulamalar yap覺lmas覺n覺 engellemektedir. ncelikle elektronik posta yoluyla bilgi payla覺m覺, arkas覺ndan bir sonraki aamada forum veya blog yoluyla dorudan kar覺l覺kl覺 etkileim sitenin olmazsa olmazlar覺ndand覺r.


S: Beklentileriniz nelerdir?

S: Beklentileriniz nelerdir?

C: Ama癟ta da belirtildii gibi bence gayet 繹nemli olan bir konuda g繹n羹ll羹 olarak elimden geldiince yard覺mc覺 olmak, tan覺mak, bilgiyi paylamak ve bunu gelitirerek s羹rd羹rmek yoluyla bir yerde k羹lt羹r羹m羹z羹 canland覺rarak pekitirmek.


S:.....  • Bu sitenin dierlerinden fark覺 nedir?
  • Sitede tarifler bulunmayacak m覺?
  • Site 羹zerinden sat覺 yap覺lacak m覺?
  • Forum veya Blog a癟may覺 d羹羹nm羹yor musunuz?
  • Beklentileriniz nelerdir?  S:Bu sitenin dierlerinden fark覺 nedir?

C: Malum olduu 羹zere 襤nternet denizinde ekmek yap覺m覺 konusunda tarifler 羹zerine inan覺lmaz derecede kaynak var. Kimileri ger癟ekten uygulanabilir, kimileri de sadece alma-yap覺t覺rma y繹ntemi ile haz覺rlanm覺 olarak bir 癟ok tarifi bar覺nd覺rmakta. Ancak, bu iin nas覺l yap覺laca覺n覺 yani temelini detayl覺 olarak a癟覺klayan sitelerin say覺s覺 癟ok fazla deil. Bu nedenle bizzat yaparak, deneyerek ve 繹renerek 繹zellikle tecr羹be payla覺m覺na dayal覺 detayl覺 bir sitenin eksii her zaman hissedilmekte. Bu sitenin amac覺 da bu boluu doldurma. Umar覺m istediimiz gibi olur.


Back


 

S: Sitede tarifler bulunmayacak m覺?

C: Tabiiki bir sitede tariflerin bulunmamas覺 m羹mk羹n deil. zellikle kendimize mahsus, denenmi, p羹f noktalar覺 羹zerinde 繹zellikle durulmu tarifler mutlaka yer alacak ve payla覺lacak. Ancak tekrar vurgulamak gerekirse yap覺m覺 iyi bilenler tarifleri ger癟ekten iyi uygulayabilirler. Yoksa bilmeden yap覺lan k羹癟羹k bir hata hem tarifi uygulanamaz hale getiriyor, hem de yapan覺n hevesini k覺rarak bir daha deneme konusunda umudunu k覺r覺yor. Amac覺m覺z bunu 繹nlemek olmal覺.


Back


  S: Site 羹zerinden sat覺 yap覺lacak m覺?

C: Sitenin amac覺 ticari olmad覺覺 ve kar hedeflemedii, tamamen bilgi ve beceri payla覺m覺na y繹nelik olduu i癟in sat覺 vb. d羹羹n羹lmemektedir. Ancak, abartmamak art覺yla ekmek yap覺m覺nda kullan覺lan malzemelerin (un, maya, ta, piirme kab覺 gibi) en uygunlar覺n覺n ve fiyat olarak cazip olanlar覺n duyurusu yap覺larak biribirimize yard覺mc覺 olmak da hedeflerimizden bir tanesi olmal覺.


Back


  S: Forum veya Blog a癟may覺 d羹羹nm羹yor musunuz?

C: Malum, youn ve stresli bir iin olmas覺 Web sitesi 羹zerinde profesyonelce deiiklikler ve uygulamalar yap覺lmas覺n覺 engellemektedir. ncelikle elektronik posta yoluyla bilgi payla覺m覺, arkas覺ndan bir sonraki aamada forum veya blog yoluyla dorudan kar覺l覺kl覺 etkileim sitenin olmazsa olmazlar覺ndand覺r.


Back


  S: Beklentileriniz nelerdir?

C: Ama癟ta da belirtildii gibi bence gayet 繹nemli olan bir konuda yard覺mc覺 olmak, tan覺mak, bilgiyi paylamak ve bunu gelitirerek s羹rd羹rmek yoluyla bir yerde k羹lt羹r羹m羹z羹 canland覺rarak pekitirmek.


Back