M襤SYON


Son y覺llar覺n Kalite Y繹netim Sistemi modas覺na uyarak bilgi vermek a癟覺s覺ndan bu Web sitesinin Misyonunun tan覺m覺 k覺saca:


Mevcut imkanlar dahilinde sal覺kl覺, g羹venilir ve leziz ekmekleri kendi tercih ettiimiz bi癟imde ve malzemelerle bilin癟li bir ekilde haz覺rlayarak (kendimize ve) sevdiklerimize sunmakt覺r.


Y繹ntemi; Temel g覺da maddemiz olan ekmein bizzat kendisinin 繹neminin kavranmas覺, ekmei meydana getiren bileenler konusunda bilin癟lendirme, hijyenik artlar覺n oluturulmas覺 ve s羹rd羹r羹lmesi, 羹r羹n羹n sunumu ve payla覺m覺, saklanmas覺 ve israf覺n 繹nlenerek bu konuda bilgi payla覺m覺 yoluyla yaam standard覺n覺n topluca y羹kseltilmesidir.
V襤ZYON


Bilin癟lendirme ve bilgi payla覺m覺n覺n yayg覺nlat覺r覺larak sivil toplum 繹rg羹tleri ile desteklenmesi, sosyal aktivite ve faaliyetler ile hat覺ralar覺m覺zda kalan ekmek lezzetleri ve yap覺m y繹ntemlerinin yeniden topluma kazand覺r覺lmas覺 ve lkemizde ekmek yapma ve t羹ketme sanat覺 bilincinin oluturularak  lkemize has ekmek ve benzeri mamullerinin kay覺t alt覺na al覺narak t羹m D羹nyaya tan覺t覺lmas覺.
KISACA ...

   

Malzemeleri se癟mek, y繹ntemi belirlemek, en tasarruflu ve hijyen ekilde lezzetli ekmei yapmak, israf olmas覺na meydan vermeden t羹ketmek


ve


en 繹nemlisi bilgiyi paylamak...